Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

sponty. : Music Suggestion Of The Day


 Αλλα είχα υπόψη μου όταν σχεδίαζα την 284η μουσική πρόταση αυτού του κόσμου, που μονοδιάστατα ρέπει στη ροκ μουσική..Και όμως δεν κλείσαμε τα μάτια στους Faithless, ούτε σε πιο "ηλεκτρονικές" εκδοχές της μουσικής (είτε αυτή ήταν dark wave, electronica είτε οτιδήποτε). Η αλήθεια λοιπόν ότι με εξαίρεση τους Cypress, δεν είχαμε αφιερώσει μια πρόταση, όπως θα κάνουμε σήμερα.