Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

U.S. Crossover/Thrash: Music Suggestion Of The Day 06/06/2015Today we’re meddling with US crossover/thrash music and some monumental, for the genre, releases. And we suggest to you 
D.R.I. (Crossover 1987), 


Enjoy!!

Hang The Pope

Δεν υπάρχουν σχόλια: